Framnäs Accordeonensemble

De här två bilderna visar en grupp som jag var mycket verksam med. Den vänstra bilden visar Framnäs Accordeonensemble vid en inspelning med musik av Owe Marklund. Medverkande är från vänster överst: Seth Lindell, Sture Kuusisalo och Roger Stenberg. Undre raden: Hendry Sjöström, Susanne Erlandsson och Ingemar Nilsson.

På den högra bilden är Hendry Sjöström utbytt mot Robert Nyström, stående till höger.